DĖL INFORMAVIMO APIE MOKSLINIŲ TYRIMŲ FINANSAVIMO ŠALTINĮ

Skelbiant podoktorantūros stažuotės mokslinių tyrimų rezultatus, publikacijose būtina pažymėti podoktorantūros stažuotės finansavimo šaltinį. Rekomenduojama naudotis pateiktomis formuluotėmis lietuvių ir anglų kalba.

Lietuvių kalba
A. Podoktorantūros stažuotė finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

B. Podoktorantūros stažuotė finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

Anglų kalba
A. Postdoctoral fellowship is being funded by European Union Structural Funds project ”Postdoctoral Fellowship Implementation in Lithuania” within the framework of the Measure for Enhancing Mobility of Scholars and Other Researchers and the Promotion of Student Research (VP1-3.1-ŠMM-01) of the Program of Human Resources Development Action Plan.

B. Postdoctoral fellowship is being funded by European Union Structural Funds project ”Postdoctoral Fellowship Implementation in Lithuania”